top of page

INCIDENTRAPPORTERING

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

Vem ska rapportera in incidenter/olyckor?
Vem som helst kan rapportera in en incident eller olycka och rapporten hanteras sedan av föreningen. När någon registrerat en incident eller olycka får föreningen ett meddelande till sin mailadress. Den som rapporterat in händelsen får en återkoppling från föreningen när incidentrapporten är behandlad och avslutad.

 

Hur går man tillväga för att rapportera in en händelse?
Vid en incident (”här kunde det gått illa”) eller en olycka görs incidentrapportering via länken nedan som fungerar både i mobil och dator.

När du registrerat en händelse får föreningen ett meddelande till sin mailadress. Den som rapporterat in händelsen får en återkoppling från föreningen när incidentrapporten är behandlad och avslutad.

bottom of page