top of page

MILJÖPOLICY

Vision: Källgårds Ryttarcenter ska vara en förebild inom miljö och hållbarhetstänk inom ridsporten.

Mål:

 • Vi ska vara en förening som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur.

 • Vi uppmuntrar medlemmarna att ta hänsyn till vår natur och miljö.

 • Vi återvinner i största mån för att minska vårt avfall.

 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

 • Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.

Strategi:

 • Kontrollera att samtlig energiförbrukning ligger på en lägstanivå.

 • Lättåtkomliga och tydligt märkta sopkärl.

 • Gödsel läggs på betongplatta.

 • Rasthagar mockas kontinuerligt.

 • Hästskor samlas in och lämnas till återvinning.

 • Hösilageplast samlas in till återvinning.

 • Använder förnybara drivmedel till våra egna maskiner.

 • Anlitar lokala entreprenörer för att minska på utsläpp i samband med transport.

 • Miljöanpassade inköp vad avser närproducerade produkter och miljömärkta val.

 • Använda e-kommunikation för att minska pappersförbrukningen.

 • Informera personal och övriga aktiva om vår policy på hemsida, sociala media samt i allmänna utrymmen

18129091711111820_edited.jpg
bottom of page